Ciekawostki Torunia

1.    Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się 19.02.1473 roku w Toruniu. Najprawdopodobniej w kamienicy nr 15 wówczas przy ul św. Anny a obecnie ulicy Mikołaja Kopernika, jako najmłodszy z czwórki rodzeństwa, w bogatej rodzinie kupieckiej Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrode. Mikołaj miał jeszcze jednego brata i dwie siostry. Brat Andrzej zmarł w młodym wieku nie pozostawiając potomstwa. Siostra Barbara była siostrą zakonną, a Katarzyna wyszła za mąż i wyjechała z domu rodzinnego. Mikołaj Kopernik znany jest głównie z tego, że był wybitnym astronomem, ale był też kanonikiem i medykiem. Kanonikiem został ze względu na to, że po śmierci ojca Mikołaja opiekę nad rodziną przejął brat matki – biskup warmiński Łukasz Watzenrode. Jako kanonik Mikołaj nigdy się nie ożenił, ale podejrzewany był, że w tamtym właśnie czasie miał romans ze swoją gosposią Anną Schilling. Za ten związek Mikołaj został publicznie potępiony, co ostatecznie doprowadziło do tego, że kochankowie się rozstali i Anna wyjechała do Gdańska.  Młody Mikołaj studiował między innymi medycynę i prawo; był szeroko uzdolniony. Do dziś w Muzeum Mikołaja Kopernika możemy podziwiać oryginalne receptury stworzone właśnie przez niego.  Jak wiemy to właśnie Mikołaj Kopernik „ Wstrzymał Słońce – ruszył Ziemię..”, to spod jego pióra wyszło epokowe dzieło De revolutionibusorbiumcoelestium (O obrotach sfer niebieskich). Teoria ta nie została zaakceptowana, a wręcz została skrytykowana przez wiele osobistości m.in  Marcina Lutra.
W grudniu 1542 astronom doznał wylewu krwi do mózgu, w wyniku czego utracił mowę, a prawa strona jego ciała została sparaliżowana.W trakcie choroby 21 marca 1543 została wydana książka astronoma i według legendy dotarła ona do Kopernika w ostatnim dniu jego życia. Mikołaj zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku, gdzie  do dziś w Katedrze spoczywają Jego szczątki.
DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu jest bardzo ważnym punktem na turystycznej mapie Torunia. Każdy turysta w trakcie wycieczki obowiązkowo powinien odwiedzić to Muzeum. Polecamy wizytę w Domu Kopernika z naszym licencjonowanym przewodnikiem, który w ciekawy i wyczerpujący sposób w trakcie wycieczki opowie o życiu Mikołaja.

2. Toruńskie Pierniki

Toruńskie pierniki znane są na cały świecie. Wyrabiane są od ponad 700 lat., gdyż czas ten sprzyjał obfitości składników: mąki, miodu z pobliskich lasów i wsi; a położenie Toruniależącego
na szlaku handlowymzapewniało dostępność drogocennychprzypraw korzennych. Średniowieczni rzemieślnicy strzegli swoich recepturjak oko w głowie. Słowo „piernik” pochodzi od staropolskiego słowa piernyczyli pieprzny czyli po prostu pieprzu jednego ze składników pierników.Najsłynniejsi toruńscy piernikarze to SimeonNeisser oraz GustavWeese odpowiedzialny zaotwarciew 1751 roku nowoczesnejwówczas fabryki pierników,
która to nieprzerwanie działa do dzisiaj. Obecnie jedynym spadkobiercą i kontynuatorem tradycji piernikarskiej jest Fabryka Cukiernicza Kopernik. Obowiązkowo każdy turysta powinien doświadczyć wypieku toruńskiego piernika. Polecamy wizytę w piernikarni z naszym licencjonowanym przewodnikiem, gdzie podczas warsztatów wypieku i zdobienia pod okiem profesjonalistów poznają Państwolegendy dotyczące pierników.

3. Toruń jako miasto

Krzyżacy , a dokładnie Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, pojawili się w okolicach Torunia na początku 1228 roku na zaproszenie Księcia Konrada Mazowieckiegow celu chrystianizacji Prusów, którzy bardzo często dokonywali napadów na terytorium Polski. Oddział knechtów obsadził gród zwany Vogelsang na lewym brzegu Wisły. Po dwóch latach do tej grupy dołączyłakolejna grupa braci zakonnych i zajęli oni tereny w Nieszawie darowane przez Księcia Konrada Mazowieckiego.W1231 roku Krzyżacy z Nieszawy przenieśli się na prawą stronę Wisły, gdzie postawili prowizoryczną warownię przy Wielkim Dębie. W 1233 roku w okolicach dzisiejszej miejscowości Stary Toruń ulokowali miasto, które nazwali Toruń. Ze względu na częste zalewanie zajmowanych terenów w 1236 roku przenieśli miasto w górę rzeki czyli na obecne tereny Torunia. Wznieśli pokaźny zamek, którego ruiny możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. W ofercie naszego biura znajdą Państwo oprowadzanie po Toruniu również w towarzystwie Krzyżaka.

Ciekawostki Torunia

1.    Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się 19.02.1473 roku w Toruniu. Najprawdopodobniej w kamienicy nr 15 wówczas przy ul św. Anny a obecnie ulicy Mikołaja Kopernika, jako najmłodszy z czwórki rodzeństwa, w bogatej rodzinie kupieckiej Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrode. Mikołaj miał jeszcze jednego brata i dwie siostry. Brat Andrzej zmarł w młodym wieku nie pozostawiając potomstwa. Siostra Barbara była siostrą zakonną, a Katarzyna wyszła za mąż i wyjechała z domu rodzinnego. Mikołaj Kopernik znany jest głównie z tego, że był wybitnym astronomem, ale był też kanonikiem i medykiem. Kanonikiem został ze względu na to, że po śmierci ojca Mikołaja opiekę nad rodziną przejął brat matki – biskup warmiński Łukasz Watzenrode. Jako kanonik Mikołaj nigdy się nie ożenił, ale podejrzewany był, że w tamtym właśnie czasie miał romans ze swoją gosposią Anną Schilling. Za ten związek Mikołaj został publicznie potępiony, co ostatecznie doprowadziło do tego, że kochankowie się rozstali i Anna wyjechała do Gdańska.  Młody Mikołaj studiował między innymi medycynę i prawo; był szeroko uzdolniony. Do dziś w Muzeum Mikołaja Kopernika możemy podziwiać oryginalne receptury stworzone właśnie przez niego.  Jak wiemy to właśnie Mikołaj Kopernik „ Wstrzymał Słońce – ruszył Ziemię..”, to spod jego pióra wyszło epokowe dzieło De revolutionibusorbiumcoelestium (O obrotach sfer niebieskich). Teoria ta nie została zaakceptowana, a wręcz została skrytykowana przez wiele osobistości m.in  Marcina Lutra.
W grudniu 1542 astronom doznał wylewu krwi do mózgu, w wyniku czego utracił mowę, a prawa strona jego ciała została sparaliżowana.W trakcie choroby 21 marca 1543 została wydana książka astronoma i według legendy dotarła ona do Kopernika w ostatnim dniu jego życia. Mikołaj zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku, gdzie  do dziś w Katedrze spoczywają Jego szczątki.
DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu jest bardzo ważnym punktem na turystycznej mapie Torunia. Każdy turysta w trakcie wycieczki obowiązkowo powinien odwiedzić to Muzeum. Polecamy wizytę w Domu Kopernika z naszym licencjonowanym przewodnikiem, który w ciekawy i wyczerpujący sposób w trakcie wycieczki opowie o życiu Mikołaja.

2. Toruńskie Pierniki

Toruńskie pierniki znane są na cały świecie. Wyrabiane są od ponad 700 lat., gdyż czas ten sprzyjał obfitości składników: mąki, miodu z pobliskich lasów i wsi; a położenie Toruniależącego
na szlaku handlowymzapewniało dostępność drogocennychprzypraw korzennych. Średniowieczni rzemieślnicy strzegli swoich recepturjak oko w głowie. Słowo „piernik” pochodzi od staropolskiego słowa piernyczyli pieprzny czyli po prostu pieprzu jednego ze składników pierników.Najsłynniejsi toruńscy piernikarze to SimeonNeisser oraz GustavWeese odpowiedzialny zaotwarciew 1751 roku nowoczesnejwówczas fabryki pierników,
która to nieprzerwanie działa do dzisiaj. Obecnie jedynym spadkobiercą i kontynuatorem tradycji piernikarskiej jest Fabryka Cukiernicza Kopernik. Obowiązkowo każdy turysta powinien doświadczyć wypieku toruńskiego piernika. Polecamy wizytę w piernikarni z naszym licencjonowanym przewodnikiem, gdzie podczas warsztatów wypieku i zdobienia pod okiem profesjonalistów poznają Państwolegendy dotyczące pierników.

3. Toruń jako miasto

Krzyżacy , a dokładnie Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, pojawili się w okolicach Torunia na początku 1228 roku na zaproszenie Księcia Konrada Mazowieckiegow celu chrystianizacji Prusów, którzy bardzo często dokonywali napadów na terytorium Polski. Oddział knechtów obsadził gród zwany Vogelsang na lewym brzegu Wisły. Po dwóch latach do tej grupy dołączyłakolejna grupa braci zakonnych i zajęli oni tereny w Nieszawie darowane przez Księcia Konrada Mazowieckiego.W1231 roku Krzyżacy z Nieszawy przenieśli się na prawą stronę Wisły, gdzie postawili prowizoryczną warownię przy Wielkim Dębie. W 1233 roku w okolicach dzisiejszej miejscowości Stary Toruń ulokowali miasto, które nazwali Toruń. Ze względu na częste zalewanie zajmowanych terenów w 1236 roku przenieśli miasto w górę rzeki czyli na obecne tereny Torunia. Wznieśli pokaźny zamek, którego ruiny możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. W ofercie naszego biura znajdą Państwo oprowadzanie po Toruniu również w towarzystwie Krzyżaka.

4. Bulwar Filadelfijski

Bulwar filadelfijski czyli dawne nabrzeże  portowe, to ulica położana pomiędzy brzegiem Wisły a murami staromiejskimi. Obecna nazwa Bulwar Filadelfijski to pokłon w stronę partnerskiego miasta Torunia -  Filadelfia, a niegdyś to ulica Nabrzeżna. W Średniowieczu ulica ta tętniła życiem kupieckim ponieważ miastoToruń należało do Hanzy i to tutaj właśnie przypływały statki z całego świata i tutaj dokonywano największych wymian handlowych. W tym czasie była to najgłośniejsza i najbardziej zabawowa część miasta.

5. Flisak

Niegdyś Toruń był ważnym punktem na trasie spławu drewna do Gdańska i miejscem
odpoczynku flisaków. Według legendy Toruń nawiedziła plaga żab, a flisak o imieniu Iwo grając
na skrzypcach  wyprowadził je z miasta. Na pamiątkę tego wydarzenia wdzięczni mieszczanie
postawili flisakowi pomnik. Obecnie jest to fontanna stojąca na Starym Rynku przedstawiająca
statuetkę Flisaka grającego na skrzypkach w otoczeniu żab.

5. Osiołek

Na Rynku Staromiejskim obecnie znajduje się figurka Osiołka. Symbolizuje ona dawny pręgierz toruński, który nawiązuje do stosowanych kar w średniowiecznymToruniu za drobne i ciężkie przewinienia. Dziś jest to miedziany osiołek a niegdyś drewniany z wyostrzonym grzbietem,na którym za karę sadzano krnąbrnych żołnierzy i aby kara była dotkliwsza do nóg winowajcy przywiązywano dodatkowo ołowiane ciężarki. Legenda głosi, że na tym osiołku wywożono również źle prowadzące się panny z miasta na drugi brzeg Wisły do tzw. Małpiego gaju.
W obecnej chwili Osiołek budzi bardzo duże zainteresowanie wśród turystów. Dodajmy również, że nasze Biuro Turystyczne Ratuszanka mieści się właśnie w okolicy tej charakterystycznej figurki.

6. Kępa bazarowa

To wyspa wiślana w środku Torunia. Obecnie jest to rezerwat przyrody, a dawniej miejsce handlu dla mniej zamożnych kupców. Jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ to właśnie tutaj w 1411 roku został podpisany I Pokój Toruński. Dziś jest to miejsce, gdzie znajduje się taras widokowy na przepiękną panoramę miasta Torunia.Kępa bazarowa to również tzw Małpi Gaj, gdzie w dawnych czasach osiedlały się wywożone  z miasta „niegrzeczne panny”. Biuro Turystyczne Ratuszanka w swojej ofercie ma dla Państwa przeprawę z prawobrzeżnej na  lewobrzeżną część Torunia, aby podziwiać zabudowę staromiejską z innej perspektywy.

7. Toruńskie ulice

Główną ulicą Torunia jest ulica Szeroka. Była ona zamieszkiwana głównie przez bogatych rzemieślników, kupców i najzamożniejsze rodziny toruńskiego patrycjatu. Niegdyś ulica ta podzielona była na dwie mniejsze: ul. Wielką i ul. Rymary. Na początku XIX wieku( przez krótki okres) nosiła ona nazwę ulicy Napoleona. Ulica Szeroka jest uważana obecnie za jedną z najbardziej atrakcyjnych polskich ulic. Zabudowa ma zrąb średniowieczny z kamienicami, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2009 roku w nawierzchnię ulicy Szerokiej zostały wmurowane płyty z herbami miast Hanzy i herbami miast handlującymi z dawnym Toruniem.
O historii i ciekawostkach związanych m.in. z kamienicami mogą się Państwo dowiedzieć od naszego licencjonowanego przewodnika.
Kolejną ważną dla Torunia ulicą jest Ulica Żeglarska. W Średniowieczu była to najważniejsza ulica miasta, a także jedno z miejsc, gdzie najwcześniej stawiano ceglane domy w Toruniu. To właśnie przy ulicy Żeglarskiej znajduje się Katedra Sw. Janów. W okresie nowożytnym ulica stanowiła część Via Regia, „Drogi Królewskiej”, którą do miasta wjeżdżali królowie Polski. Przy ulicy Żeglarskiej do dziś znajduje się wiele pięknych kamienic gotyckich, o których opowie Państwu licencjonowany przewodnik Biura Turystycznego Ratuszanka.
Równie ważną ulicą w zespole staromiejskim Torunia jest ulica Mostowa. Była to jedna z głównych ulic miasta w jego najwcześniejszej fazie rozwoju, prowadząca na nadbrzeże wiślane. Nazwa ulicy wywodzi się z końca XVI wieku i pochodzi od pierwszego toruńskiego drewnianego mostu przez Wisłę. Przy ulicy tej znajdują się spichlerze i zabytkowe kamienice, do oglądania których zapraszamy z naszym licencjonowanym przewodnikiem.

8. Łuk Cezara

Łuk cezara to barokowa kamienica, która wyróżniała się na tle innych budynków na Starym Mieście bogatym zdobieniem. Na szczycie budynkuznajduje się figura archanioła Michała z trąbką. Na początku XX wieku niemiecki architekt otrzymał zgodę władz miejskich na przebicie kamienicy celem usprawnienia komunikacji miejskiej. Przybicie to wraz z całą kamienicą zostało nazwane Łukiem Cezara. To właśnie w tej kamienicy po raz pierwszy na Ziemiach Polskich wydrukowano dzieło Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. O tych i innych ciekawostkach dowiecie się Państwo podczas spaceru z licencjonowanym przewodnikiem Biura Turystycznego Ratuszanka.

9. Rynek Nowomiejski

Oprócz Staromiejskiego Rynku w Toruniu mamy również Rynek Nowomiejski, który swoją lokację datuje na 1264 rok. Był on częścią Nowego Miasta. Nowe Miasto zaczynało się od Bramy Kotlarskiej, która stanowiła granicę pomiędzy Rynkami. Zamieszkiwali go mniej zamożni Torunianie. Na środku Rynku Nowomiejskiego znajdował się Ratusz, w którym mieściła się Rada Miejska, sale sądowe i sukiennice. Cały Rynek Nowomiejski stanowił w tamtym czasie odrębną część Torunia. Taką funkcję Rynek Nowomiejski pełnił do połowy XV wieku, kiedy to Nowe Miasto połączyło się ze Starym. Wówczas Ratusz na Rynku Nowomiejskim stracił swoją funkcję. W późniejszym czasie Ratusz pełnił funkcję zboru. Znajdują się tu również zabytkowy kościół św. Jakuba oraz liczne kamienice najbogatszych mieszkańców tego Miasta, o których opowie Państwu licencjonowany przewodnik Biura Turystycznego Ratuszanka.

10. Ratusz Staromiejski

Ratusz Staromiejski jest największą ceglaną budowlą w stylu gotyckim w kształcie kwadratu w Europie.
Ratusz Staromiejski w Toruniu – główna budowla świecka toruńskiegoStarego Miasta, jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie; gotycki budynek powstały etapami w ciągu XIII i XIV w., przebudowany w XVII w. i odbudowany po zniszczeniach w XVIII w., W roku 1703 w czasie oblężenia miasta przez wojska szwedzkie doszło do poważnego pożaru ratusza. W jego wyniku uległ zniszczeniu prawie cały wystrój wnętrz, zawaliły się szczyty, a budynek do 1722roku pozostawał bez dachu. W latach 1722-1737 dokonano odbudowy ratusza – wzniesiono nowe szczyty, odtworzono wnętrza. W XIX wieku dokonano również przebudowy niektórych wnętrz. W latach 1957-1964 przeprowadzono generalny remont i adaptację na potrzeby muzeum. W latach 2003-2005prowadzone były prace restauracyjne, w wyniku których dawny blask przywrócono wieży,  odtworzono maswerkowe dekoracje malarskie, wyremontowano taras widokowy i zegar oraz wyremontowano dach i wykonano iluminację budynku. W planie jest prostokątem o wymiarach około 44 × 52 m, z wewnętrznym dziedzińcem. Na parterze w skrzydle wschodnim mieściły się tzw. „kramy bogate” i ławy chlebowe, a w skrzydle zachodnim sukiennice. Pierwsze piętro służyło celom reprezentacyjnym oraz mieściło Salę Radziecka, miejsce posiedzeń Rady Miejskiej. Największe pomieszczenie na piętrze, Wielka Sala Mieszczańska była miejscem ważnych wydarzeń miejskich, podejmowano w niej królów, odbywały się tutaj również sejmy i sejmiki Stanów Prus Królewskich. W narożniku północno-wschodnim mieści się Sala Królewska, w której 17 czerwca 1501 r. zmarł król Jan Olbracht. Drugie piętro, dodane w latach 1602-1605 służyło jako arsenał, a także biblioteka; spłonęła ona w 1703 r. Obecnie w ratuszu mieści się główny oddział Muzeum Okręgowego. Na parterze skrzydła zgromadzono zbiory sztuki gotyckiej i późnogotyckiej, głównie z Torunia i z terenu Śląska. Najcenniejszym zbiorem galerii sztuki gotyckiej są XIV-wieczne witraże pochodzące z kościołów Torunia i Chełmna. W skrzydle zachodnim umieszczono zbiory średniowiecznego i nowożytnego rzemiosła artystycznego Torunia, w tym XVII- i XVIII-wieczne drewniane formy do pierników, a także kamienne fragmenty dekoracji zamku krzyżackiego. Piętro służy głównie jako galeria malarstwa nowożytnego i nowoczesnego. Sala Mieszczańska mieści galerię toruńskiego portretu mieszczańskiego od XVI-XVIII w. Drugie piętro jest zarezerwowane na potrzeby wystaw czasowych. Ratusz od zawsze był miejscem gdzie odbywały się spotkania i stąd zaczyna się większość wycieczek po Toruniu. Również Biuro Turystyczne Ratuszanka mieści się w niedalekim sąsiedztwie Ratusza.